5. Guia 5: sistemes

5.9. Més enllà de la poesia: creativitat computacional

5.9.2. Exercici 7: es pot simular la creativitat amb un ordinador?

Us demanem que contesteu la pregunta del títol de l’exercici, i per a fer-ho, us proposem que llegiu l’article «Computational creativity: the final frontier?» (2012), de Simon Colton i Geraint A. Wiggins, i que després escriviu i compartiu la vostra opinió o les idees que us hagi suggerit.

També podeu buscar lectures complementàries fent cerques com «computational creativity», o «máquinas y creatividad».