4. Guia 4: moviments

4.5. Art processual

4.5.5. Exercici 6: collage fotogràfic i efectes digitals generatius

Aquest exercici proposa treballar amb fotografies, combinant-les en forma de collage digital, treballant amb els efectes gràfics del menú «Aparença», i jugant amb l’aleatorietat.

En aquest exemple guiat treballareu amb nou fotografies de retrats de Velázquez. Començareu modificant les dimensions de l’escenari a Snap!, fent-lo de 850 x 500 píxels. Les fotografies les posareu totes com a vestits d’un personatge, havent-les redimensionat prèviament perquè coincideixin amb l’alçària de l’escenari: 500 píxels.

Començareu amb un programa molt senzill, que estampa el personatge en tres posicions aleatòries de l’escenari, triant un vestit aleatori cada vegada que estampeu.

Amb això aconseguireu resultats d’aquest estil:

A partir d’aquí, podeu començar a jugar amb efectes gràfics. En aquest exemple començareu explorant els efectes de transparència i de color, fent servir valors aleatoris però dintre d’uns marges, per aconseguir harmonitzar les gammes cromàtiques de les tres imatges.

Per fer-ho, heu d’afegir aquestes dues instruccions abans de cadascuna de les tres estampacions, i jugar amb els seus paràmetres per aconseguir l’efecte que busqueu.

 

 

Fent-ho, aconseguireu efectes d’aquest estil:

Un cop arribats a aquest punt, podeu afegir elements extres, provar nous efectes gràfics, etc.

En aquest exemple, dibuixareu una línia horitzontal, per trencar la verticalitat de tots els altres elements. Ho fareu movent el personatge a un punt aleatori de l’escenari. Un cop situats, mirareu quina és la tonalitat, la saturació i la brillantor d’aquell punt. Amb aquests tres elements configurareu el color de la línia que traçareu. Per dibuixar-la, us moveu a l’extrem esquerre de l’escenari, a una alçada aleatòria, i després baixeu el llapis i us moveu fins a l’extrem dret. També haureu triat un gruix aleatori pel llapis.

A més, en una de les fotos que estampeu, jugareu amb l’efecte remolí. També podríeu provar els efectes: ull de peix, pixelar, mosaic o negatiu.

Acabareu jugant amb la rotació d’alguna o de totes les fotos que estampeu.

Fixeu-vos que en aquest tipus de projecte, si poseu l’atenció en el procés que seguiu per generar la imatge final que us agradi (anar repetint execucions, jugar amb els paràmetres, etc.), i incloeu aquest procés en l’obra final, podeu estar creant art processual.

Us proposem que experimenteu fent collages digitals i que exploreu els efectes gràfics que Snap! ofereix. Podríeu afegir-hi iteracions, o afegir moviment a l’obra (treballant amb clons que es desplacen, en comptes d’estampar un sol personatge), o interaccions (que les fotos s’estampin als punts on fa clic l’usuari), etc.

Aquí teniu el codi sencer de l’exemple que heu anat seguint i, tot seguit, algunes mostres de resultats del programa.