3. Guia 3: interaccions

3.3. Interacció i interactivitat

3.3.6. Resum i bibliografia

En aquest apartat s’ha presentat la interacció persona-ordinador, disciplina acadèmica que des dels seus inicis estudia la interacció de les persones amb els sistemes. Els conceptes de la interacció persona-ordinador han donat peu a diferents àmbits de coneixement. En el context d’aquesta assignatura ens hem focalitzat en el disseny d’interacció.

S’ha presentat el disseny centrat en l’usuari com a filosofia de treball i aproximació metodològica a la interacció persona-ordinador. L’objectiu principal és que el conegueu i el tingueu en compte, si cal, en la creació d’instal·lacions interactives.

També heu vist un resum dels diferents estils d’interacció i tipus d’interfícies disponibles amb les tecnologies actuals. Qualsevol producte, artefacte o instal·lació interactiva actual es basa en aquests estils i tipus.

Per acabar l’apartat s’han presentat els principals principis de disseny d’interacció i de disseny d’interfícies. Igual que amb el disseny centrat en l’usuari, és important que els conegueu i, en funció de la vostra instal·lació interactiva, decidiu com i quan tenir-los en compte.

Bibliografia

Garreta, Muriel; Mor, Enric (2010). Diseño centrado en el usuario. Universitat Oberta de Catalunya.

Gondomar, Romualdo (2020). Quadern de disseny d’interacció: processos, mètodes i tècniques. Universitat Oberta de Catalunya.

Hewett, Thomas T.; Baecker, Ronald; Card, Stuart et al. (1992). ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction [informe tècnic]. Nova York, NY: Association for Computing Machinery.

Kwastek, Katja (2013). Aesthetics of Interaction in Digital Art. MIT Press.

Moggridge, Bill (2007). Designing Interactions. MIT Press. <www.designinginteractions.com>.

Mor, Enric (coord.). (2021) Design Toolkit [en línia]. Barcelona: UOC. <http://design-toolkit.recursos.uoc.edu>.

Norman, Donald A. (2013). The Design of Everyday Things. Revised and Expanded. Basic Books.

Sharp, Helen; Preece, Jennifer; Rogers, Yvonne (2019). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (5a. ed.). Wiley.