3. Guia 3: interaccions

3.6. Interactivitat amb el món físic: introducció a ED1

3.6.9. Exercici 7: exploració lliure d’un projecte interactiu amb MicroBlocks i ED1

Després de tot el que heu après, us proposem un exercici lliure. La idea és que investigueu algun aspecte de la interacció i la interactivitat que us resulti interessant i que tingueu ganes d’explorar.

Una bona font d’inspiració per començar a crear els vostres propis dispositius interactius és explorar una vessant dels videojocs experimentals que es diu controladors alternatius o ALT-CTRL.

El terme controladors alternatius fa referència tant als controladors no tradicionals com als jocs que permeten jugar. Els controladors tradicionals són teclats, ratolins, gamepads, pantalles tàctils, etc. En resum: tots els controladors construïts pels fabricants d’ordinadors o videojocs, els que podeu comprar i els que generalment estan associats a la idea de videojocs. Els controladors alternatius són els altres, tots els altres, qualsevol altre.

Els controladors alternatius poden ser:

  • Controladors de bricolatge personalitzats, elaborats des de zero pels desenvolupadors. Poden ser absolutament qualsevol cosa: gamepads gegants, màscares o fins i tot coses toves com mantes o coixins.
  • Controladors tradicionals hackejats.
  • Màquines arcade
  • Instal·lacions interactives. Poden ser habitacions senceres, cabines o un tros de carrer.
  • Actuacions performàtiques lúdiques.

Tots aquests sistemes estan dissenyats per fer-vos jugar de manera diferent, no només amb els dits, sinó amb tot el cos, per fer-vos experimentar les noves sensacions que els controladors habituals no poden proporcionar.

Aquí podeu veure un vídeo explicatiu amb exemples:

I al web Shake That Button, podeu trobar molts exemples de diferents artistes, més o menys professionals, que treballen en aquest camp: https://shakethatbutton.com/

Podeu intentar fer un joc senzill a la vostra pantalla i controlar-lo amb sensors de la placa. També us podeu animar a fer un joc experimental sense pantalla, on actuadors com LED o motors siguin el retorn de l’activitat lúdica. Line Wobbler de Robin Baumgarten és un dels videojocs experimentals més reconeguts.