5. Guia 5: sistemes

5.5. Poesia generativa

5.5.3. Exercici 3: generem aforismes amb Snap!

Si obriu aquest exemple amb Snap!, veureu un projecte en el qual ja hi ha quatre llistes creades. Són llistes dels substantius, verbs, adverbis i adjectius més comuns en castellà.

Volem que, treballant l’aleatorietat, les llistes i la concatenació de cadenes de caràcters, feu un programa que escrigui en pantalla un petit aforisme o un vers. Si us atreviu amb un poema sencer, encara millor.

Per exemple, amb les quatres llistes d’Snap! comentades abans, i pensant una sintaxi de [verb + adverbi + «es como» + verb + «un» + substantiu + adjectiu], s’han creat aquest senzills aforismes:

Concatenem els elements de les llistes i hi afegim les cadenes de caràcters que vulguem de la manera següent.

Imaginem que volem unir la cadena «es como» amb un verb a l’atzar. Comencem seleccionant aleatòriament un verb de la llista de verbs. Fixeu-vos que escollim un element de la llista que ocupi la posició entre 1 i el número màxim de la llista (que ens és donat per la seva mida).

Després preparem un «unir» del menú operadors escrivint «es como» en el primer dels camps:

Ara ho ajuntem amb l’element que ja hem preparat:

I ja tenim un generador de frases com aquesta:

Si volguéssim unir més de dos cadenes, podríem anar ajuntant blocs «unir»:

I quan ja tinguem tota la frase construïda, només caldrà fer-la aparèixer per pantalla. Una manera senzilla de fer-ho és tenir un personatge que la «digui» mitjançant un bloc «digues» del menú «Aparença»:

Modificant l’exemple mencionat, construïu una frase o vers que faci servir elements de les quatre llistes: substantius, verbs, adverbis i adjectius. Us podeu trobar amb problemes de concordança, com per exemple que el substantiu que aparegui sigui masculí i l’adjectiu masculí. Penseu com podríeu solucionar aquest tipus d’errors.

Quan tingueu acabat el projecte, guardeu-lo i compartiu-lo.