1. Guia 1: dibuixos

1.4. Introducció a Snap!

1.4.1. Introducció

Snap! és un llenguatge de programació visual, educatiu, gratuït i obert. Els llenguatges de programació visuals permeten als usuaris crear programes mitjançant la manipulació gràfica d’elements en lloc d’especificar-los textualment. Snap! està basat en uns blocs de colors (instruccions) que l’usuari pot arrossegar i enganxar per tal de crear programes que acaben esdevenint animacions interactives, projectes artístics, jocs, històries digitals, etc. Mentre aprenem a programar amb Snap!, també aprenem idees matemàtiques i computacionals avançades. A l’inici Snap! es va inspirar en Scratch, un llenguatge de programació pensat per a infants que s’ha fet molt popular, però el va ampliar i hi va incloure noves funcions per a usuaris més avançats. La reimplementació que fa Snap! d’Scratch és molt potent, i des d’un punt de vista computacional és un llenguatge avançat. De fet, Snap! s’estudia en els primers cursos d’informàtica o enginyeria de diferents universitats. Snap! és un llenguatge de propòsit general: no està dissenyat expressament per a l’art. Altres llenguatges visuals sí que neixen lligats a disciplines concretes, com Pure Data o Max per a la música i el sector multimèdia.

L’entorn de programació d’Snap! està organitzat en tres columnes redimensionables que contenen quatre àrees (vegeu la imatge):

  1. l’àrea que inclou els blocs organitzats en diferents categories (moviment, control, aparença, etc.);
  2. l’àrea de programes (scripts), on construïm les nostres seqüències d’instruccions per a cada un dels personatges que programem (sprites);
  3. l’àrea on visualitzem allò que programem (l’escenari);
  4. l’àrea on veiem els personatges involucrats en el projecte que programem.