3. Guia 3: interaccions

3.6. Interactivitat amb el món físic: introducció a ED1

3.6.8. Exercici 6: treballant amb tires de llum

Seguint el mateix principi que s’ha explicat abans quant a la captació i manipulació de dades de l’exterior, per poder fer aquest exercici primer necessitareu conèixer quines són les dades del vostre sensor de llum. En aquest exercici, farem servir dues llibreries: Basic Sensors.ubl per detectar la llum del sensor de la placa i TFT.ubl (que trobareu dins de la carpeta Graphics) per poder controlar la pantalla de l’ED1. Podem fer aparèixer per pantalla les dades del sensor de llum amb un codi molt senzill:

El codi us ha de respondre d’aquesta forma, fent que el número canviï en funció de si li doneu més o menys llum al sensor.

Un cop tingueu apuntades les dades mínimes i màximes que us dona el vostre sensor, heu de descarregar la llibreria de NeoPixel de la mateixa forma que heu descarregat l’anterior:

Un cop tingueu la llibreria instal·lada, connecteu la tira de LED a la part de darrere de la placa, als pins D1S, D1+ i D1-.

Connexió de la tira de LED als pins D1S, D1+ i D1-

A continuació, podeu escriure el codi que veieu més avall. Haureu de modificar el número 20 que apareix al bloc «assigna X a 20» pel valor mitjà entre els valors més alts i els més baixos que heu anotat del vostre sensor que hem fet en el pas previ. Per exemple, si amb poca llum el valor era 10 i amb més llum el valor era 30, la mitjana serà 20. Realitzeu l’operació amb els valors que heu obtingut i modifiqueu el número 20 segons el vostre resultat.

Després repliqueu aquest codi, on el número 20 que surt com a assignació a la variable i comparador als operadors serà el valor mitjà entre les dades més altes i més baixes que podeu obtenir del vostre sensor.

Haureu d’obtenir un resultat similar a aquest, on el LED encès varia de posició segons la intensitat de llum que arriba al sensor.