1. Guia 1: dibuixos

1.4. Introducció a Snap!

1.4.12. Exemple de bucles per a dibuixar línies: ens inspirem en Erwin Steller

Binärer Baum (1988). Print b/w

Agafant com a referència l’obra de l’artista digital i matemàtic Erwin Steller, intentarem fer un programa amb Snap! que dibuixi una obra inspirada en les seves creacions.

El resultat que obtindrem serà aquest:

Per a aconseguir-lo, construirem un programa que fa servir tres bucles:

Codi del programa.

En prémer la bandera verda netegem la pantalla, pugem el llapis, fixem el color a negre, situant-nos al punt des d’on començarem a dibuixar i apuntant en direcció 180° (cap a baix). En prémer la tecla 1 executem el primer bucle, que dibuixa 40 línies de dalt a baix, separades per 10 passos. En prémer la tecla 2 executem el segon bucle, que dibuixa 45 línies de dalt a baix (però només a la meitat superior), separades per 8,88 passos entre elles. Finalment, en prémer la tecla 3, executem el tercer bucle, que dibuixa 50 línies de dalt a baix (però a la meitat inferior), separades per 8 passos.

Execució després de prémer 1, 2, i 3.