3. Guia 3: interaccions

3.3. Interacció i interactivitat

3.3.5. Principis de disseny d’interacció

Al llarg d’aquest apartat heu vist com la interacció persona-ordinador ha analitzat i modelitzat el fet interactiu, també heu vist el disseny centrat en l’usuari com a filosofia i procés de treball per portar a la pràctica els conceptes d’lPO i també heu vist els diferents tipus d’interfícies i d’estils d’interacció. Per acabar, presentem, aquí, els principis de disseny que són específics i particularment indicats pel disseny d’interacció.

Els principis de disseny proporcionen indicacions específiques per tenir en compte en qualsevol projecte de disseny. A continuació, es destaquen els principis del disseny d’interacció i per associació directa, els principis de disseny d’interfícies. No es presenta cada principi, sinó el llistat i la referència al Design Toolkit de la UOC:

●      Accessibilitat

●      Model mental

●      Affordance

●      Restricció

●      Mapatge natural

●      Retroacció

●      Metàfora

●      Visibilitat

Us recomanem que feu una lectura de cadascun dels principis i reflexioneu quan i com els heu de tenir en compte en obres d’interactive media art.

Principis de disseny d’interacció presentats al Design Toolkit de la UOC

A més d’aquests principis generals de disseny d’interacció, al Design Toolkit de la UOC trobeu un seguit de principis per al disseny d’interfícies. Són principis orientats principalment al disseny d’interfícies molts cops en pantalla; no obstant això, és important que els tingueu en compte en aquesta assignatura. Són aquests:

 

●     Coherència

●     Errors

●     Reconèixer abans que recordar

●     Confirmació

●     Llei de Fitts

●     Control

●     Llei de Hick

●     Dissonància cognitiva

●     Punt d’entrada

Igual que abans, us recomanem que feu una lectura dels diferents principis de disseny d’interfícies i reflexioneu sobre la seva aplicabilitat en les instal·lacions interactives en el context de l’interactive media art.