3. Guia 3: interaccions

3.6. Interactivitat amb el món físic: introducció a ED1

3.6.6. Exercici 4: seguir la guia de sensors i actuadors incorporats a l’ED1

Fins ara heu après a generar i carregar codi a la placa ED1 i heu experimentat amb actuadors (pantalla integrada) i sensors (acceleròmetre). Ara us convidem a seguir una petita guia d’exercicis que us permetrà experimentar amb tots els sensors i actuadors: els integrats a la placa i els que hem inclòs al kit ED1+Art.