4. Guia 4: moviments

4.5. Art processual

4.5.3. Exercici 4: interacció, moviment i música amb Snap!

Abans d’avançar cap la computació física i estudiar el moviment des de la perspectiva d’ED1, fem un últim exercici d’Snap! en aquesta guia.

La idea és fer un projecte on puguem generar moviment i música amb el moviment del ratolí. Crearem un personatge que serà replicat amb clons distribuïts per tot l’escenari. Quan moguem el cursor, aquests personatges en detectaran la proximitat i es mouran (girant i canviant de «disfressa») i emetran sons.

El primer pas és crear un personatge que tingui uns quants vestits de diferents mides (i, si voleu, també de diferents colors). Per exemple, podria ser senzillament una línia que es va escurçant amb cada disfressa fins que l’última disfressa és un punt.

Tot seguit haurem de crear clons d’aquest personatge i distribuir-los per l’escenari (fent una quadrícula, seguint algun patró, o de manera aleatòria). Com a exemple, ho farem en una quadrícula posant-los inicialment tots amb la disfressa, que és només un punt.

Ara hem de programar el que passa quan cada clon comença a executar-se. Li haurem de dir que sempre que detecti el cursor a prop, canviï de disfressa, giri i emeti algun so.

Crearem un segon personatge que es digui «cursor» i el codi del qual sigui senzillament «quan la bandera verda es premi, ves a punter del ratolí sempre».

Podem saber si el clon és a prop del personatge cursor amb una mica de matemàtica molt senzilla. Restem la posició X del clon de la posició X del cursor, i en calculem el valor absolut. Fem el mateix per a la Y. Si els dos valors són més petits que la distància que decidim (en l’exemple, és 15), fem que el clon toqui una nota a l’atzar i que giri i canviï de vestit diverses vegades.

L’efecte final serà similar a aquest que compartim amb un gif animat. El projecte real té so, i podeu veure’n tot el codi aquí.

L’exercici que us proposem és lliure, però us demanem que hi hagi:

  • moviment dels personatges
  • interacció amb el ratolí
  • música o sons

Podeu començar un projecte Snap! des de zero o obrir aquest que us hem explicat, modificar-lo i crear-ne la vostra versió.