5. Guia 5: sistemes

5.5. Poesia generativa

5.5.2. Llistes amb Snap!

Per a crear una llista amb Snap!, hi ha dos mètodes principals. El primer és fer servir el bloc «llista» del menú «Variables». Això ens permet anar afegint manualment els elements que vulguem. El mateix bloc té unes fletxes petites que ens permeten crear o eliminar elements.

Si aquest bloc «llista» l’assignem a una variable, a partir de llavors aquesta variable és una llista que podem manipular quan vulguem.

Per exemple, hi podem afegir un nou element:

O podem fer que el nostre personatge «digui» el nom de l’element 2 de la llista:

Una altra manera molt útil de crear llistes és importar les dades amb un fitxer. Clicant sobre una variable ja creada amb el botó dret, tindreu l’opció d’importar. Snap! permet importar fitxers amb el format CSV (comma-separated values), que és molt comú. Generalment les fulles de càlcul i les bases de dades us permeten guardar els fitxers en format CSV.

Per exemple, ens podríem descarregar aquest fitxer CSV a l’ordinador, que és una llista dels planetes del sistema solar amb els radis, distàncies, etc.

Llavors creem una variable que es digui «planetes», hi cliquem a sobre amb el botó dret, triem «Importar» i cerquem el fitxer que hem descarregat prèviament.

Després d’executar aquesta instrucció ja tindrem una taula amb totes les dades:

Això ja no és una simple llista, sinó una taula, que en Snap! pot ser considerada una llista de llistes. Per exemple, l’element 3 de la llista «planetes» és tota la fila de Mercuri, i per tant ens retorna una llista.

Si volem accedir al radi de Mercuri, haurem de seleccionar l’element 2 de l’element 3 de «planetes»: