2. Guia 2: autòmats

2.5. Sistemes autònoms

2.5.3. Exercici 2: projecte Snap! inspirat en George Nees

George Nees. Sense títol (1965)

L’alemany George Nees (1926-2016) és un dels primers estudiosos, teòrics i artistes de l’art digital. Se’l considera un pioner i va ser el primer, junt amb Friedrich Nake i Michael Noll, a exposar dibuixos generats per ordinador en l’exhibició «Computergrafik» de Stuttgart el febrer del 1965.

Va estudiar matemàtiques, física i filosofia. Els primers dibuixos de Nees estan basats en algoritmes i van ser impresos amb un plòter. En les seves obres es pot veure l’interès per demostrar que la ciència i l’art es fusionen: s’han creat materialment amb un ordinador però en la seva essència hi ha la matemàtica. Influenciat per l’estètica de la informació de Max Bense (una estètica racional de l’objecte basada en la teoria de la informació de Shannon), Nees va completar la seva tesi doctoral el 1968. El seu títol, Generative Computergraphik, és una expressió del nou moviment de l’art i el disseny generatius. Després de jubilar-se, es va concentrar a investigar temes de coloració digital, però també va escriure diverses novel·les expressant la seva filosofia.

Farem un exercici inspirat en una de les seves primeres obres. Veiem que, igual que en l’exercici de Hugonin, tornem a tenir una mena de graella amb files i columnes (això ho solucionarem amb bucles). I en cada posició haurem de dibuixar unes quantes línies rectes de manera aleatòria però sense passar d’uns certs marges. Com que dins de cada emplaçament el personatge es va movent per generar el dibuix, guardarem en dues variables X i Y la posició en la qual comença, de manera que a partir d’aquests valors anirem sabent el marge del qual no podem passar (això serà important quan haguem de posar valors màxims a la distància aleatòria que avança).

Comencem dibuixant un sol dels elements, i després ja ens preocuparem de fer les files i columnes.

En el codi anterior falta afegir un bucle que dibuixi cinc vegades l’element creant una fila. Després de dibuixar-lo cada cop, hem d’augmentar la X. I quan ja tenim una fila feta, l’hem de repetir cinc cops disminuint la Y cada vegada. El resultat és el següent:

Codi del programa

L’exercici que us proposem és que obriu el codi del programa anterior i que el modifiqueu per obtenir un resultat com el de la imatge següent. Es tracta que en cada un dels emplaçaments el personatge dibuixi fent servir una línia de color diferent cada cop. I els colors que apareixen en tots els emplaçaments són exactament iguals. Heu de pensar quines instruccions del menú llapis feu servir, i on les col·loqueu exactament per a produir aquest efecte.

Quan tingueu la vostra versió, deseu-la i compartiu-la.