5. Guia 5: sistemes

5.7. Poesia cinètica

5.7.1. Introducció

Daysuke Saito. Kinetic Poetry (2018)

Generalment, el moviment no és quelcom que s’associï amb la literatura. Però els artistes que han explorat la poesia visual i la poesia concreta han imaginat noves maneres de llegir trencant la linealitat i la unidireccionalitat del llibre.

Primer, els poetes van començar a forçar al lector, jugant amb els usos de l’espai, les tipografies i la inclusió d’imatges, a «moure’s» pel poema, a recórrer-lo fent servir els ulls. Amb l’arribada del cinema, i després de les tecnologies digitals, es van poder dotar de moviment paraules i textos en suports completament diferents dels del paper i el llibre clàssic. Llegiu, per exemple, aquesta poesia cinètica de Daysuke Saito (2018):

Llegiu també aquesta adaptació del poema «Pêndulo» d’E. M. de Melo e Castro (1961-1962):