5. Guia 5: sistemes

5.1. Presentació

Bryan Ma. Definitions (2015)

En aquesta última guia integrarem tot el que hem vist en les guies anteriors. Ho farem des de l’òptica dels sistemes (conjunts d’elements relacionats entre ells) i fent èmfasi en obres i treballs relacionats amb les paraules, especialment amb la poesia.

Al llarg d’un recorregut per diferents tipus de poesia (experimental, generativa, cinètica i interactiva), integrarem els coneixements d’Snap! i ED1 que ja tenim i hi afegirem el treball amb estructures de dades, que faran que sigui més senzill crear sistemes d’informació. Durant el recorregut també aprendrem què és la intel·ligència artificial i la creativitat computacional, conceptes molt relacionats amb l’art digital d’avui en dia.

La guia és estructurada en cinc parts principals:

  1. Poesia experimental.
  2. Poesia generativa.
  3. Poesia cinètica.
  4. Poesia interactiva.
  5. Creativitat computacional.

Cada part conté exemples i exercicis pràctics, i al llarg de tota la guia també aprofitarem per a descobrir algunes obres i autors que han destacat en l’ús de la tecnologia per a repensar la poesia.