5. Guia 5: sistemes

5.8. Poesia interactiva

5.8.1. Introducció

Rafael Lozano-Hemmer. Call on Water (2016)

La poesia interactiva podria ser considerada un subconjunt de l’art interactiu, del qual vam parlar en profunditat en el repte 3. La poesia interactiva és aquella en la qual els espectadors participen en el poema d’alguna manera, proporcionant estímuls que en determinen el resultat. Hi ha moltes formes d’interacció possibles. A vegades n’hi ha prou de deixar que l’espectador o participant pugui passejar-se per la instal·lació o interactuar tocant, parlant, etc. Igual que en l’art interactiu, en la poesia interactiva a vegades l’espectador esdevé una part de l’obra d’art.

Treballs pioners com el d’Olia Lialina «My boyfriend came back from the war» (1996) (vegeu Art computacional: 4.2. Net.art: 4.2.2. Crear per a la xarxa) es poden considerar dins d’aquest gènere. A text_ocean (2015) Zannah Marsh ofereix una lectura aleatòria i de visualització de text utilitzant com a font Moby Dick, de Herman Melville. L’usuari atrapa les paraules mitjançant clics i les col·loca en diferents espais de la composició. D’aquesta manera, reescriu el text original mentre es desenvolupa la lectura. Open.ended, de Daniel C. Howe i Aya Karpinska, és una proposta interactiva en què es poden visualitzar els versos en una superfície en 3D.