3. Guia 3: interaccions

3.4. Què necessitareu?

3.4.6. Exercici 5: art generatiu i interactiu a partir de traços o pinzellades

Us proposem que reviseu l’exercici 3 de la guia 2, i que el torneu a fer, intentant que ara l’obra sigui interactiva. Per exemple, podríeu fer que les formes que heu dibuixat vagin apareixent en funció d’interaccions amb el ratolí de l’usuari (depenent de com el mou o dels clics que fa), o podríeu afegir-hi sons, música, etc.