5. Guia 5: sistemes

5.9. Més enllà de la poesia: creativitat computacional

5.9.1. Introducció

Durant tota la guia ens hem centrat en la poesia, però moltes de les coses que hem parlat són aplicables a l’art en general.

Per exemple, hem parlat de la intel·ligència artificial aplicada a la generació de poemes, però també ens pot ajudar en la pintura, la música, el cinema, etc.

Si ens centréssim en la pintura, podríem ensenyar nombrosos exemples. Un de famós és AARON, un programa d’ordinador escrit per l’artista Harold Cohen, que és capaç de crear imatges artístiques originals.

Obres generades pel programa AARON

Recordeu que en el darrer capítol de l’apartat «Art interactiu» parlàvem d’experiències que evocaven «Love Letters», projecte algorítmic de Christopher Strachey. També hi ha propostes com «The Bible Scribe» (2007), del col·lectiu Robotlab, que és un autòmat que escriu versos amb tipografies tradicionals.

Però AARON, «The Bible Scribe» i altres sistemes artificials són veritablement creatius? Què és la creativitat computacional?

Per a respondre aquestes preguntes, us proposem un últim exercici.