1. Guia 1: dibuixos

1.4. Introducció a Snap!

1.4.3. Dos exemples senzills

Per a continuar explorant l’entorn i provant diferents blocs, aquí teniu un parell de programes molt senzills, que podeu provar de replicar i veure com funcionen. El primer dibuixa un quadrat amb un segment de cada color. El segon dibuixa una línia que va augmentant de gruix. A part dels blocs de moviment, aquí ja fem servir els blocs de llapis (verd fosc), que després explicarem amb més deteniment. Per a iniciar els programes, haureu de prémer la bandera verda.

Exemple 1 (quadrat de colors): codi del programa.
Exemple 2 (línia que augmenta el gruix): codi del programa.

Per a continuar explorant i aprenent les funcionalitats d’Snap!, podeu mirar el manual de referència o consultar aquest tutorial.