2. Guia 2: autòmats

2.6. Autoria

2.6.2. Exercici 4: reflexió final sobre art generatiu

En aquest exercici us demanem que llegiu l’article en línia «Some thoughts on generative art», d’Anders Hoff.

Amb el que pugueu extreure de l’article, i amb allò que hagueu après amb aquesta guia, us demanem que escriviu una reflexió personal sobre l’art generatiu, i volem especialment que compartiu la vostra opinió sobre la qüestió següent: creieu que tenir les eines que tenim avui en dia, en comparació de les de l’inici de l’art generatiu, és a dir, més potència de càlcul, millors dispositius de sortida (impressores, plòters, etc.),comporta que podem fer millor art generatiu? Doneu la vostra resposta i argumenteu-la.