1. Guia 1: dibuixos

1.4. Introducció a Snap!

1.4.8. Bucles

Un bucle o cicle és, en programació, un bloc que executa repetides vegades una seqüència d’instruccions. A Snap! tenim tres blocs de control que ens permeten fer bucles:

  • «Per sempre»: les instruccions que hi indiquem s’executaran fins que parem el programa.
  • «Repeteix X vegades»: les instruccions que hi indiquem s’executaran exactament el nombre de vegades que especifiquem.
  • «Repeteix fins a»: les instruccions que hi indiquem s’executaran fins que es compleixi la condició que decidim.

Per exemple, abans hem vist com fer un quadrat sense fer servir cap bucle, però podríem haver fet servir un «Repeteix 4 vegades» i estalviar-nos codis. Els dos talls de codi següents són equivalents i dibuixen exactament el mateix quadrat: