1. Guia 1: dibuixos

1.4. Introducció a Snap!

1.4.4. El menú llapis

 

En els exemples anteriors ja deveu haver fet servir algunes de les instruccions del menú llapis. Aquestes instruccions seran molt importants per a poder dibuixar i pintar amb Snap!. En comentem els blocs més importants tot seguit:

  • Neteja. Serveix per a «netejar» la pantalla, és a dir, esborrar totes les línies que hi hagi dibuixades. Té efecte sobre el que hem dibuixat, però no esborra l’escenari que tenim seleccionat com a fons.
  • Baixa/puja el llapis. Hem d’imaginar que tots els personatges tenen un llapis. Quan els diguem que el baixin, el llapis tocarà l’escenari, i quan es desplaci deixarà una línia darrere seu. Si els diem que el pugin, el llapis deixarà de tocar l’escenari i, per tant, també deixarà de dibuixar.
  • Fixa el color del llapis. Ens permet triar un color determinat per al llapis.
  • Augmenta/Fixa la tonalitat, saturació, brillantor i transparència. Serveix per variar aquestes característiques, jugant amb valors entre 0 i 100.
  • Augmenta/Fixa la mida del llapis. Serveix per canviar el gruix del traç, que per defecte és 1.
  • Estampa. Tenim la possibilitat d’estampar el mateix personatge a l’escenari, com si fos un segell.
  • Omple. Serveix per a omplir, amb el color que tenim seleccionat, la regió sobre la qual és el personatge.
  • Escriu. Permet escriure (en realitat, dibuixar) textos sobre l’escenari. No s’ha de confondre amb les instruccions “Digues” del menú “Aparença”, que permeten que els personatges s’expressin amb textos escrits.