5. Guia 5: sistemes

5.8. Poesia interactiva

5.8.3. Exercici 6: poesia interactiva amb ED1

Sense necessitat de pensar en instal·lacions tan complexes com les dues anteriors, en aquest exercici us demanem que imagineu i construïu un projecte poètic que faci servir els sensors i/o el servosistema de l’ED1. També podeu jugar amb la pantalla TFT integrada per a anar fent sortir caràcters que formin paraules i versos o interactuar amb el vostre ordinador i un codi de Snap!. A la guia del vostre kit ED1 podeu consultar com fer servir els diferents components de la placa i, a l’apartat anterior, a com connectar-ho amb Snap!.

Us deixem uns exemples fets amb altres plaques similars a l’ED1:

Little Box of Poems. Giles Booth

Hi ha creadors que fan coses sorprenents com connectar una ED1 amb una petita impressora tèrmica i creen petites obres com Little box of poems, de Giles Booth.

Amb la mateixa idea, però portada a la pràctica d’una manera més artística, tenim l’obra Quiet Radio, de Vahakn Art & Design Studio, Londres. Aquí no expliquen (com sí que fan en el cas anterior) com han construït i programat el sistema. Podem suposar que dintre la caixa hi ha algun maquinari com Arduino.

Quiet Radio. Vahakn Art & Design Studio

I una obra una mica més complexa que les dues anteriors és Definitions (2015), de Bryan Ma, que va ser exposada al MIT Media Lab. La instal·lació és una xarxa de pantalles LCD controlades per un sol Arduino. La instal·lació fa poesia generativa ajudant-se de la xarxa semàntica ConceptNet, un projecte de recerca del MIT (Robyn Speer, Joshua Chin, i Catherine Havasi; 2017). ConceptNet és una eina (un graf de coneixement) que la gent pot fer servir per a crear sistemes que tinguin en compte la semàntica de les paraules, per exemple, per a crear poesia.

Bryan Ma. Definitions (2015)

Aquest exercici és obert i no us demanem que feu instal·lacions com les anteriors, sinó que les feu servir per a inspirar-vos. Es tracta de fer alguna instal·lació senzilla (una prova de concepte més que no pas una obra) inspirada en el fenomen poètic i que faci servir l’ED1. Si en comptes d’ED1 també teniu accés a altres eines d’electrònica digital (com Arduinos, Raspberry Pi, etc.), també les podeu fer servir.