4. Guia 4: moviments

4.4. Art cinètic i art òptic

4.4.2. Exercici 1: art òptic amb Snap!

Amb els coneixements de programació que hem adquirit amb les guies anteriors, ja som capaços de generar creacions que podríem considerar art òptic. Fixeu-vos que, quan programem un dibuix amb Snap!, no solament l’obra final pot tenir sensació de moviment, sinó que el mateix procés de dibuix ja és un moviment que veiem a la pantalla (d’això en parlarem quan arribem a l’art processual).

Aquest primer exercici que us proposem consisteix a programar amb Snap! un dibuix semblant al següent:

Tal com veieu, són tres cercles de diferents colors. Però si ens hi fixem amb deteniment veurem que no són cercles de color sòlid, sinó que són generats a partir de línies que van des del centre fins al perímetre.

Fer un cercle d’aquest estil amb Snap! és molt senzill. Podem fer un bucle que repeteixi cent vuitanta vegades: dibuixa una línia, torna al centre i gira dos graus. D’aquesta manera, com que girem dos graus cent vuitanta vegades, fem un cercle sencer (360). Aquest és el codi per a fer un d’aquests cercles:

Ara intenteu crear un dibuix d’aquest estil però repetint diverses vegades les formes i canviant-les de color per explorar els diferents efectes òptics que poden anar sorgint.

Quan tingueu un resultat que us agradi, guardeu-lo i compartiu el projecte.