5. Guia 5: sistemes

5.6. Intel·ligència artificial i poesia

5.6.1. Introducció

Molta gent diversa genera poesia fent servir ordinadors, des d’artistes que exploren els efectes dels algoritmes en el llenguatge fins a aficionats a internet, passant per informàtics interessats a fer més creativa la intel·ligència artificial.

Crear un text plaent des del punt de vista estètic, i amb significat, és una tasca increïblement complicada, i la intel·ligència artificial s’hi ha apropat fent servir diferents perspectives.

En l’article «A taxonomy of generative poetry techniques (Carolyn Lamb et al., 2017), els autors defineixen tres grans categories quant a la generació de poesia amb ordinador. La més bàsica és la generació simple (mere generation), on un ordinador produeix text basant-se en un algoritme determinista aleatori. Tots els sistemes de poesia generativa utilitzen alguna forma de generació simple. En les dues categories restants, els resultats de la generació simple entren en una segona fase, en la qual es modifiquen i milloren. Això es pot fer mitjançant la interacció amb un humà (human enhancement) o mitjançant l’ús de tècniques d’optimització i/o bases de coneixement (computer enhancement). Els resultats de la generació simple poden semblar absurds a vegades, encara que això no sempre és dolent des del punt de vista artístic. En aportar coneixements sobre les paraules i el món, i en establir objectius artístics, tant el human enhancement com el computer enhancement impulsen la poesia generativa cap a la coherència i l’estil artístic.

Una tècnica de la IA molt utilitzada per a fer computer enhancement després d’haver generat un poema és el raonament basat en casos (Case-based reasoning, CBR). És el procés de solucionar nous problemes basant-se en les solucions de problemes anteriors. Es tracta, doncs, d’una manera de raonar fent analogies. És un branca molt coneguda de la IA i s’ha utilitzat durant anys per a desenvolupar tot tipus de sistemes intel·ligents, des de l’ajuda a la diagnosi en medicina fins a sistemes recomanadors en portals de compra en línia.

El CBR s’utilitza seguint un cicle de quatre passos (les 4 R): recordar, reutilitzar, revisar i retenir. En el cas de la poesia, el nostre «problema» és un poema, i ens hi enfrontem recordant (és a dir, cercant i comparant) poemes anteriors ja analitzats (això vol dir que hem de tenir una base de casos), reutilitzant la informació i el coneixement del poema que hem recuperat, revisant la solució proposada i retenint les parts d’aquesta nova experiència (el nou poema generat) que ens puguin ser útils en la resolució de nous problemes (és a dir, en la generació de nous poemes).