4. Guia 4: moviments

4.1. Presentació

Alexander Calder. Triple Gong (1948)

En aquesta guia explorarem el moviment mitjançant l’art cinètic, l’art òptic, l’art processual i el tinkering. Igual que en les anteriors, estudiarem com la programació (amb Snap!) i la interactivitat i la computació física (amb MicroBlocks i ED1) poden ajudar-nos en la creació artística i, en aquest cas concret, com poden ajudar-nos a treballar o crear moviments en les peces i instal·lacions.

La guia és estructurada principalment en tres parts: arts cinètic i òptic, art processual, computació física i tinkering. Cada part conté exemples i exercicis pràctics, i al llarg de tota la guia aprofitarem per a anar descobrint algunes obres i autors que han destacat per l’ús del moviment.