3. Guia 3: interaccions

3.6. Interactivitat amb el món físic: introducció a ED1

3.6.1. Introducció

L’ED1 és una placa electrònica programable, o el que és el mateix, un microcontrolador, a través del qual podeu captar estímuls del món sensorial i transformar-los en reaccions o interactuar-hi per mitjà de la computació. Ha estat dissenyada per l’equip del Citilab, de Cornellà de Llobregat, amb l’objectiu de poder realitzar projectes educatius de robòtica, electrònica creativa, domòtica i fins i tot internet de les coses. La placa ED1 la trobeu en el kit ED+Art que s’ha definit específicament per al desenvolupament d’aquesta assignatura. Hem seleccionat tots els sensors i actuadors amb cura perquè pugueu aprendre l’electrònica creativa de forma fàcil a partir d’uns exercicis on, per una part, us ajudaran a entendre tècnicament com funciona i, per l’altra, us motivaran a ser creatius i creatives amb l’art electrònic i interactiu.

Hi ha dues maneres de programar la placa ED1:

MicroBlocks: és un llenguatge de programació per blocs similar a l’Snap!. Es pot descarregar des del seu web gratuïtament ja que és de programari lliure.

Snap!: un dels avantatges de la placa ED1 és que podeu aplicar el que heu après de Snap! per programar la placa i combinar projectes. Un cop us hàgiu familiaritzat amb la placa i MicroBlocks, veureu com programar-la amb Snap!.

En el kit ED1+Art, trobareu:

  • Placa ED1 v2: microcontrolador i cervell de les vostres creacions. La mateixa placa té sensors incorporats: un acceleròmetre, un sensor de llum, uns sensors tàctils, i un petit altaveu que funciona d’actuador.
  • Cable USB-C: per comunicar la vostra placa amb l’ordinador i programar-la. També es pot fer servir com a cable d’alimentació.
  • Bateria: és recarregable i us servirà per poder fer projectes sense cable.
  • Motor pas a pas: motor que es mou per petits impulsos elèctrics regulars que es poden adreçar i us permet fer moviments concrets.
  • Servomotor: motor que es mou quan li indiqueu els graus concrets, de 0 a 180.
  • Micròfon: sensor de so que us serveix per sentir el món.
  • Tira de LED: un seguit de LED RGB que us permet fer animacions lumíniques.
  • Potenciòmetre: un sensor analògic amb el qual podeu regular valors de 0 a 1.023.
  • Botó doble: dos botons agrupats en una petita placa.
  • Cables de connexió: per connectar-ho tot a l’ED1 sense necessitat de soldar.

A continuació podeu veure els principals components de la placa ED1: