3. Guia 3: interaccions

3.3. Interacció i interactivitat

3.3.4. Interacció i interfície

El concepte d’interfície és clau en el context de tot el que s’ha presentat en aquest apartat i també en el context de l’assignatura. De manera intuïtiva es pot definir la interfície com el lloc on es produeix la interacció. Quan interaccioneu amb un mòbil la interfície és tant el vidre de la pantalla del dispositiu com el que apareix en la pantalla. Quan interaccioneu amb un videojoc la interfície és allò que toqueu i manipuleu, el comandament de la consola, i també el que veieu a la pantalla. Aquests dos exemples es basen en una pantalla i una manera de «manipular» el que apareix a la pantalla, però es poden trobar altres tipus d’interfícies, per exemple, quan parleu amb un assistent de veu, sigui amb el mòbil o amb un altaveu intel·ligent. En aquest cas, la interfície és allò que dieu i escolteu. Com podeu veure en els exemples, hi ha diferents tipus d’interfície on portar a terme diferents tipus d’interaccions.

Tant els tipus d’interfície com el tipus d’interacció estan fortament lligats a la tecnologia i a allò que s’anomena dispositius d’entrada i sortida. Per exemple, un teclat és un dispositiu d’entrada, ja que hi podeu «entrar» text perquè l’ordinador l’interpreti. La pantalla de l’ordinador és un dispositiu de sortida, ja que és per on l’ordinador «surt» i us mostra informació, gràfics, etc. Si la pantalla és tàctil, serà alhora un dispositiu d’entrada i un dispositiu de sortida.

La interacció persona-ordinador classifica i endreça de la següent manera tots aquests elements:

 • Tipus d’interacció (models conceptuals d’interacció)
 • Tipus d’interfícies

Els models conceptuals o tipus d’interacció són:

 • Instructing. La persona usuària articula ordres al sistema.
 • Conversing. La persona usuària fa preguntes o dialoga amb el sistema.
 • Manipulating. La persona usuària «manipula» objectes en entorns virtuals.
 • Exploring. La persona usuària recorre i examina (explora) informació estructurada.

Els estils d’interacció reflecteixen la manera com la persona usuària interacciona amb el sistema interactiu i determinen els tipus d’interfícies. Són els següents:

 • Typing. La persona usuària interactua escrivint mitjançant un teclat.
 • Speech. La persona usuària interactua mitjançant la veu.
 • Gesture. La persona usuària interactua amb els gestos i el moviment del cos.
 • Touch. La persona usuària interactua tocant (amb els dits o altres parts del cos).
 • Graphical user interface (GUI). La persona usuària interacciona mitjançant representacions visuals, normalment basades en metàfores com ara WIMP (Windows, Icons, Mouse and Pointer): finestres, icones, ratolí i punter.

Per una reflexió més a fons sobre la relació entre tipus d’interacció i tipus d’interfície us recomanem llegir el contingut «Interacció i interfícies» del Design Toolkit de la UOC.