1. Guia 1: dibuixos

1.4. Introducció a Snap!

1.4.10. Creació de personatges

En tots els exemples i exercicis fins ara, hem fet servir els personatges que Snap! ens dóna per defecte, perquè hem estat centrats a dibuixar i a pintar, sense que importi la forma i l’aparença del mateix personatge que està dibuixant. Per defecte, els personatges d’Snap! són simples triangles, amb la punta marcant-nos la seva orientació. Recordeu que estem fent servir el terme “personatge”, però que a vegades en funció de la llengua i el context, utilitzem “sprite”, “tortuga” o “objecte”.

Tanmateix, podem crear personatges que tinguin altres formes i colors, permetent que siguin ells mateixos part de l’obra que estem creant. Podem crear personatges de diferents maneres.

Hi ha tres botons just a sota de l’escenari, que ens permeten:

  1. Crear un nou personatge estàndard (un altre triangle com el que ja tenim per defecte).
  2. Dibuixar el nostre propi personatge. Això obrirà un editor d’imatges molt senzill, amb el qual podem dibuixar el nostre personatge i editar-lo quan calgui.
  3. Fer una captura amb la webcam i convertir el resultat en un personatge.

També, a l’àrea “vestits” (que ja explicarem i practicarem en les properes guies), podem arrossegar-hi qualsevol fotografia o imatge que tinguem a l’ordinador, i aquesta passa a ser la imatge del personatge que estem programant.

Quan dibuixem el personatge fent servir l’editor d’imatges d’Snap!, és important saber que existeix un botó “vector”, que ens permet dibuixar en format vectorial. Això és important, perquè si després durant l’execució del nostre projecte fem que el personatge canviï de mida, no es pixelarà i el seguirem veient bé.