4. Guia 4: moviments

4.5. Art processual

4.5.2. Exercici 3: reflexió sobre art processual i tecnologies digitals

Hem començat aquesta guia explorant Bridget Riley i programant un dibuix inspirat en la seva obra. Consulteu com ella mateixa explica el seu procés creatiu en aquest vídeo del 1960.

Expliqueu ara quin paper creieu que poden tenir les noves tecnologies en l’art processual. Quines diferències pot haver-hi entre l’art processual que es feia als anys seixanta i setanta i l’actual?