4. Guia 4: moviments

4.3. Què necessitarem?

Per a poder seguir els passos d’aquesta guia, necessitem, com en les anteriors, un ordinador i connexió a internet per a treballar amb Snap!, el kit ED1+Art per a poder treballar en entorns físics amb sensors i actuadors, i l’entorn de programació MicroBlocks.