2. Guia 2: autòmats

2.4. Impredictibilitat

2.4.4. Exercici 2: aleatorietat i música

Snap! també ens permet treballar amb sons. Podem tocar sons d’una llibreria predefinida o gravar els nostres propis sons. Podem tocar notes, i podem jugar amb els silencis, el tempo o els instruments.

Menú dels blocs de so

Modificarem l’exercici anterior fent un bucle infinit («per sempre»), que anirà repetint una sola fila, i cada vegada que estampi un rectangle emetrà un so aleatori («toca la nota»).

Codi del programa

Aquí només hem tocat una nota cada cop que estampem un rectangle. Us proposem que experimenteu amb els blocs de so, que proveu les notes, el tempo i els instruments, i que ho relacioneu d’alguna manera amb el projecte anterior inspirat en Hugonin, fent que durant el procés d’estampació de l’obra es vagin produint sons aleatoris o seguint algun patró que decidiu vosaltres.

Experimenteu amb aquesta idea i compartiu el projecte.