3. Guia 3: interaccions

3.5. Interactivitat amb Snap!

3.5.4. Exercici 3: interaccions amb Snap! i una càmera web

Snap! ens permet interactuar amb la càmera web creant interaccions amb uns blocs molt senzills. Per exemple, aquests dos del menú sensors no els teníem abans:

El primer ens fixa la transparència que tindrà la imatge de la càmera web quan l’activem. El segon ens serveix per a percebre la quantitat de moviment sobre del personatge que executa la instrucció.

El programa següent activa la càmera fixant la transparència al 50% (veurem el que capta la càmera, però també ens deixarà veure els personatges i escenari), i després fa tota l’estona («per sempre») que el personatge vagi «dient» la quantitat de moviment que hi ha sobre ell. Si l’executem i la càmera web ens apunta, podrem fer moviments sobre el personatge (per exemple, movent la mà) i veure quin valor de quantitat de moviment generem.

Si juguem amb els condicionals i el sensor de moviment, podem fer que els personatges facin certes tasques quan detecten moviment.

L’exercici que us proposem és que construïu un projecte Snap! amb un o més personatges que facin una cosa o una altra en funció del moviment que detectin.

Per exemple, el programa següent (aquí teniu el codi) fa que el personatge (que està amagat) es posi a dibuixar aleatòriament quan detecta molt de moviment (>96) sobre ell.

Experimenteu amb la càmera, proveu diferents transparències, poseu-hi més d’un personatge, etc. Quan tingueu el programa acabat, guardeu-lo i compartiu-lo.