1. Guia 1: dibuixos

1.4. Introducció a Snap!

1.4.7. Esdeveniments

Dins d’Snap! hi ha uns blocs molt importants que són en les primeres posicions dins del conjunt de blocs de control. Es tracta dels esdeveniments. Són blocs amb una forma diferent dels altres (a vegades ens referim a ells com “blocs barret”), i no en poden portar cap altre enganxat a sobre. Són els blocs que fem servir per a iniciar els programes. Per exemple, podem fer que el nostre personatge es posi a dibuixar quan premem la bandera verda, quan prenem alguna tecla determinada del teclat, o fins i tot quan es compleixi una determinada condició que nosaltres mateixos establim.