5. Guia 5: sistemes

5.4. Poesia experimental

5.4.2. Exercici 1: lletrisme i espacialisme amb Snap!

Pàgines de Poèmes mécaniques (1965), de Pierre e Ilse Garnier

El lletrisme, un moviment d’avantguarda posterior a la Segona Guerra Mundial, se centrà en l’element mínim de l’escriptura: la lletra. Posteriorment, l’espacialisme explorà la idea d’entendre la pàgina com a espai on es poden moure les lletres i el text per a trobar nous significats.

Us proposem un exercici obert en el qual us inspireu en el lletrisme i/o en l’espacialisme per a fer un projecte amb Snap!.

Per a facilitar-vos una mica la feina, us compartim tot seguit un exemple fet amb Snap! utilitzant un sol personatge que té per vestits les diferents lletres, de manera que el podem anar movent, canviant de mida, d’orientació i de vestit, i estampar a l’escenari, produint efectes semblants als dels poèmes mécaniques de Pierre i Ilse Garnier.

Aquí teniu el codi Snap! de l’exemple. Construïm una matriu de lletres mitjançant dos bucles. En cada iteració triem un vestit aleatori (és a dir, canviem de lletra), triem una orientació aleatòria i estampem el personatge a l’escenari.

Nosaltres hem posat les lletres en una matriu, però podríem haver jugat amb l’aleatorietat de la posició o fet dibuixos amb aquestes lletres.

També podem fer sobreimpressions estampant sobre llocs on ja hem estampat. El codi següent repeteix l’anterior i hi afegeix dos bucles més al darrere, que repeteixen tot el procés però en una franja més estreta.

Us demanem que, inspirant-vos en el lletrisme i l’espacialisme (i, si voleu, aprofitant el codi de l’exemple que acabem d’explicar), imagineu i programeu un projecte nou amb Snap!. Quan el tingueu, guardeu-lo i compartiu-lo.