5. Guia 5: sistemes

5.2. Objectius

  • Continuar aprenent programació com a mitjà d’expressió artística.
  • Continuar aprenent computació física amb ED1.
  • Crear i compartir projectes poètics programats amb Snap! i/o ED1.
  • Descobrir obres i instal·lacions en les quals poesia i tecnologia s’entrellacen i reflexionar entorn d’aquestes obres.
  • Aprendre què són les estructures de dades i a treballar amb llistes i taules en Snap!