1. Guia 1: dibuixos

1.4. Introducció a Snap!

1.4.11. Paral·lelisme

Quan hi ha més d’un personatge que fa servir el mateix esdeveniment per a engegar-se (o quan un mateix personatge té més d’un programa iniciat pel mateix esdeveniment), es produeix el que en informàtica anomenem paral·lelisme. Tots els programes iniciats per aquell bloc d’esdeveniment s’executaran al mateix temps, és a dir, en paral·lel.

Vegem-ho amb un exemple (aquí en teniu el codi Snap!). Imaginem que tenim dos personatges que s’activen amb la tecla espai. Un dibuixa tota l’estona quadrats canviant de color cada vegada. L’altre dibuixa cercles, també canviant de color (fixeu-vos que per a dibuixar un cercle hem fet servir un bucle; en realitat és un polígon de 180 costats on girem dos graus cada vegada). Aquests són els programes que governen els personatges:

Com que tots dos s’activen i comencen a dibuixar en l’espai, quan premem aquesta tecla  funcionen en paral·lel, tal com podeu comprovar a Snap! o en aquest gif animat, que és una captura del resultat: