3. Guia 3: interaccions

3.6. Interactivitat amb el món físic: introducció a ED1

3.6.4. Exemple: fem aparèixer una imatge a la pantalla

A més de mostrar text, la pantalla de la placa ED1 també pot mostrar imatges. Per fer-ho heu d’adaptar primer la imatge al format que accepta l’ED1, pujar-la a la placa i fer servir la llibreria bitmaps per mostrar-la. Seguireu aquests passos:

1. Preparar la imatge

Escolliu una imatge que us agradi i transformeu-la amb un editor d’imatges perquè faci 128 x 128 píxels. Una eina que podeu fer anar per adaptar una imatge és l’editor d’imatges lliure GIMP (www.gimp.org). Obriu la imatge i ajusteu les proporcions, per exemple, amb l’opció «Imatge-Mida del llenç…».

Si la imatge original no és quadrada, l’haureu de retallar. Es poden fer servir mides més petites i formats no quadrats, sempre que el màxim d’amplada i alçària sigui inferior a 128 píxels.

Cal guardar la imatge en format BMP. Per exemple, a GIMP, s’ha de fer servir l’opció de menú Fitxer > Anomena i exporta i posar el nom adient, per exemple «babau.bmp». Apareixerà a la pantalla el quadre «Exporta la imatge com a BMP» i aquí heu de seleccionar l’opció «Opcions avançades»:

Escolliu el format A1R5G5B5, X1R5G5B5 de 16 bits (no el R5G6B5) o qualsevol de 24 o 32 bits i exporteu. Els formats de 16 bits ocupen menys espai a la memòria de la targeta i tenen una qualitat similar als de 24 o 32 bits.

Ara, ja teniu la imatge preparada.

2. Pujar la imatge a l’ED1

Per pujar la imatge com a arxiu a la placa ED1 cal activar les opcions avançades de MicroBlocks. Clicant amb el ratolí a la icona d’opcions escolliu l’opció «mostra els blocs avançats». Ara, al menú arxiu escolliu l’opció «put file on board» (posar arxiu a la targeta). Sortirà una finestra per escollir l’arxiu a l’ordinador:

Finalment premeu el botó «Obre» i ja ho teniu.

3. Mostrar la imatge a l’ED1

La llibreria per mostrar imatges es pot trobar a l’apartat «Graphics» i s’anomena «BMP.ubl».

El bloc que us permet mostrar les imatges és «display BMP file …». En el vostre cas:

Cllicant sobre el bloc es mostra la imatge a la pantalla TFT de l’ED1.

A l’ED1 es poden guardar fins a vuitanta imatges d’aquest tipus. Per esborrar les imatges es pot fer servir la llibreria «System-filePrims», on trobareu el bloc «elimina l’arxiu …».