3. Guia 3: interaccions

3.5. Interactivitat amb Snap!

3.5.1. Introducció

En algun dels exemples i exercicis que hem vist fins ara ja havíem afegit interactivitat als nostres projectes fent servir alguns blocs d’esdeveniments, com «quan es premi la bandera verda », «quan es premi la tecla X » o «quan es cliqui aquest personatge». Amb aquests esdeveniment creem una interacció, sia per teclat o amb el ratolí.

Una altra manera, una mica més sofisticada, d’afegir interactivitat amb Snap! és fent servir alguns dels blocs de sensors (blocs blau clar). Per exemple, el bloc «pregunta» ens permet fer que el nostre personatge formuli una pregunta, que l’usuari del projecte pot contestar fent servir el teclat. La resposta que escriu l’usuari queda guardada en la variable «resposta» (aquesta variable no l’hem de crear: existeix per defecte en els blocs blau clar). Vegem-ne un exemple fàcil d’utilitzar.

Crearem un personatge fent servir una imatge que tinguem al disc dur. Senzillament hem d’arrossegar la imatge a la secció de «vestits». Si les imatges que fem servir tenen el fons transparent, ens estalviarem haver-lo de retallar. En l’exemple que compartim tot seguit hem creat un personatge amb un autoretrat de Jean Michel Basquiat (Self-portrait, 1983, https://www.pinterest.at/pin/431782683013498394/?lp=true).

Crearem un programa que de bon principi situï el personatge a la cantonada inferior esquerra i després pregunti a l’usuari com es diu. Un cop l’usuari ha escrit el seu nom amb el teclat, el personatge el saluda fent servir el nom.

Codi del programa.

Fixeu-vos que a part dels blocs «pregunta» i «resposta», també hem introduït un nou bloc d’aparença que serveix per a fer que els personatges diguin (en una bafarada com de còmic) la cadena de caràcters que vulguem. A més, com que volem que el personatge digui «hola» i el nom de l’usuari, també hem fet servir un bloc d’operadors que ens permet unir dues cadenes de caràcters (en aquest cas «hola» més la resposta de l’usuari).