1. Guia 1: dibuixos

1.2. Objectius

  • Fer un primera aproximació a la programació com a mitjà d’expressió artística.
  • Descobrir obres d’art computacional i reflexionar entorn d’elles.
  • Aprendre els conceptes més bàsics d’Snap! per poder dibuixar línies i colors.
  • Crear i compartir projectes programats amb Snap! jugant amb línies i colors.