2. Guia 2: autòmats

2.2. Objectius

  • Continuar endinsant-nos en la programació com a mitjà d’expressió artística.
  • Aprendre a automatitzar tasques i a fer servir l’aleatorietat en les nostres creacions.
  • Descobrir obres d’art generatiu i reflexionar a l’entorn d’aquestes obres.
  • Aprendre alguns conceptes bàsics de programació amb Snap!, com els condicionals, els operadors, etc.
  • Crear i compartir projectes d’art generatiu programats amb Snap!