3. Guia 3: interaccions

3.5. Interactivitat amb Snap!

3.5.2. Exercici 1: dibuixem a partir de la paraula que escrigui l’usuari

Ara us proposem que seguiu l’exemple anterior, però que el personatge demani a l’usuari que escrigui una paraula a l’atzar, i que a partir de la resposta el programa creï quelcom (faci un dibuix, toqui algunes notes, etc.).

Per exemple, podríem fer que el programa comptés les lletres de la paraula i després dibuixés un polígon que tingués tants costats com lletres.

Amb l’operador «longitud de» i la variable «resposta», podem saber el nombre de lletres de la paraula que escriu l’usuari. Després, fent servir «repeteix X vegades» podem fer que el personatge executi l’acció que vulguem tantes vegades com lletres té la paraula.

Afegint-hi uns quants blocs de moviment i dibuix, podem fer un programa senzill que faci coses com aquestes:

Vegeu el programa

Imagineu una proposta diferent, inspirada en aquesta, guardeu-la i compartiu-la.