3. Guia 3: interaccions

3.7. Interactivitat amb el món físic: ED1 i Snap!

3.7.5. Exemple

En el següent exemple Alonzo es va movent per la pantalla en funció dels valors dels sensors d’inclinació de l’ED1. Quan el personatge toca una vora, escriu a la pantalla de l’ED1 el text «Vigila!». És un exemple senzill de lectura de sensors a l’ED1 que tenen un resultat en el món virtual de Snap! i també de com provocar accions a l’ED1 que passen al món virtual de Snap!.

En aquests vídeos podeu veure un resum de la connexió de l’ED1 amb Snap!