3. Guia 3: interaccions

3.7. Interactivitat amb el món físic: ED1 i Snap!

3.7.4. Connexió amb Snap!

La connexió entre MicroBlocks i Snap! només funciona si es fa servir aquesta versió especial de Snap!, que funciona sota protocol i que es pot trobar a l’adreça: http://extensions.snap.berkeley.edu/

Per treballar amb Snap! s’ha d’importar una llibreria que permeti interactuar amb MicroBlocks. La intenció és que aquesta llibreria estigui a la versió estàndard de Snap!. Podeu fer-la servir, si voleu, mitjançant un programa de prova que es pot carregar a l’adreça: http://extensions.snap.berkeley.edu/snap/snap.html#present:Username=edutec&ProjectName=Signada

Per iniciar el procés de connexió, heu d’utilitzar el bloc connect to indicant l’adreça IP que mostra l’ED1 en connectar-se a la wifi:

Ara ja es poden fer servir els diferents blocs per interactuar amb l’ED1 sense fer servir MicroBlocks. Heu de tancar el MicroBlocks i fer servir només Snap!:

Moviment
Aparença
Sensors
Variables