3. Guia 3: interaccions

3.7. Interactivitat amb el món físic: ED1 i Snap!

3.7.3. Connexió per wifi

Una vegada carregat el programa intermediari a la placa ED1, la configuració per establir la wifi a la placa es pot fer sense necessitat d’obrir MicroBlocks. Només cal fer un reset a la placa (botó a la part interior de la placa) i prémer el botó X i el botó OK durant dos segons, com podeu veure en aquest vídeo:

La placa ED1 genera una xarxa wifi a la qual us hem de connectar des del vostre ordinador o dispositiu (tauleta o mòbil). Cal obrir un navegador i entrar a l’adreça 192.168.4.1 per accedir a la configuració de la wifi de la placa:

Una vegada introduït l’SSID (nom) i el password (contrasenya) de la mateixa wifi en què està connectat l’equip on teniu l’Snap! cal prémer el botó Submit i fer un reset a la placa. A partir d’aquest moment la placa es connectarà a la xarxa wifi que acabeu de guardar. Si s’ha fet des del mateix ordinador on està Snap!, caldrà tornar-lo a connectar a la mateixa xarxa.

Aquest pas només s’ha de fer una vegada, la informació queda gravada permanentment a la placa, encara que feu servir altres programes. També caldrà fer-ho si canvieu de wifi o de contrasenya.